Hans Gerritsen programmadirecteur Identiteitsmanagement en Immigratie

Hans Gerritsen, nu directeur Koninkrijksrelaties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is per 1 februari 2012 door middel van een managementbeslissing benoemd tot programmadirecteur Identiteitsmanagement en Immigratie (IDMI) bij het ministerie van BZK.

Mr. drs. J.H. (Hans) Gerritsen volgt Gert Versluis op, die sinds 1 januari 2012 programmadirecteur follow-up Diginotar is.

Sinds 2006 is Hans Gerritsen werkzaam bij het ministerie van BZK, eerst als hoofd afdeling Koninkrijksverhoudingen en vanaf 2007 als plaatsvervangend directeur Koninkrijksrelaties, tevens hoofd afdeling Koninkrijksverhoudingen.

Hans Gerritsen studeerde Nederlands recht en Internationaal recht aan de Universiteit van Amsterdam.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Algemene Bestuursdienst

Algemene Bestuursdienst

Waarmerk drempelvrij.nl Webrichtlijnen; klik voor een reactie.