18 november Reflectie op complexiteit - De 4e industriële revolutie en het openbaar bestuur: een ongemakkelijk spanningsveld (vol)

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Bureau ABD, Muzenstraat 97, Den Haag

Een fundamentele verandering in de manier waarop we leven, werken en met elkaar in verbinding staan, zo beschrijft het World Economic Forum de 4e industriële revolutie. De snelheid, reikwijdte en diepte van die revolutie dwingt ons om na te denken over invloed van digitalisering, data en het gebruik van datatechnologie op de wijze waarop organisaties waarde toevoegen en de manier waarop wij onze samenleving en het openbaar bestuur willen inrichten.

Het disruptieve karakter brengt ook een spanningsveld met zich mee: de onbekendheid met de eigenschappen, snelheid en diepgang van de ontwikkelingen aan de ene kant en de neiging tot grip en controle aan de andere kant. Tegelijkertijd lijkt de bestuurlijke en politieke omgeving meer oog te hebben voor de korte termijn dan voor de lange termijn, terwijl zich grote maatschappelijke veranderingen voltrekken.

Dit geeft een gevoel van ongemak: waar, met wat en hoe te beginnen?

In masterclass Reflectie op Complexiteit verkennen Martijn Sasse en Gijs van Schouwenburg samen met de deelnemers hoe de thema’s van de 4e industriële revolutie praktisch hanteerbaar zijn te maken. Zij maken daarbij onder meer gebruik van de casus waar zij samen aan hebben gewerkt: het effect van een aspect van de 4IR, namelijk 'data”, op ons rechtsbestel en de rechtspraak in het bijzonder.

Hans Janssen, niet-rechterlijk bestuurslid van de rechtbank van Amsterdam, reflecteert op de casus en de inbreng van de deelnemers.

Doelgroep

ABD-TMG (S19)
ABD-topmanager (S16-S18)
ABD-manager (S15)

Kosten

Deze masterclass wordt gefinancierd door Bureau ABD en/of de afzonderlijke departementen. Voor ABD-(top)managers binnen het rijk zijn aan deelname geen persoonlijke kosten verbonden.

Duur

Eenmalige bijeenkomst van 3 uur, inclusief lichte maaltijd.

Aanmelden

Meld je nu aan via het inschrijfformulier.

Contact

Heb je vragen? Neem contact op met het programmabureau van ABD Masterclass via abdmasterclass@minbzk.nl.