09 december Ruimte voor de rivier

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Bureau ABD, Muzenstraat 97, Den Haag

Na de hoogwaters van 1993 en 1995 koos het kabinet ervoor om de rivier meer ruimte te geven, om te voorkomen dat de dijken verder omhoog zouden moeten. Er was een gevoel van urgentie dat werd benut door het programma Ruimte voor de Rivier. Het programma wordt beschouwd als een mooi voorbeeld van samenwerking tussen het Rijk en de regio. Hoe kunnen we de ervaringen van Ruimte voor de Rivier benutten binnen andere beleidsterreinen? Die vraag staat centraal tijdens deze masterclass.

Sprekers zijn Anne-Geer de Groot (IenW/DGWB) en Ernst ten Heuvelhof (hoogleraar Technische Bestuurskunde, TU Delft): ‘De essentie van het programma RvR is doorstromen, door te sturen én ruimte te geven. Er is hard gestuurd, maar binnen de kaders was er veel ruimte voor creativiteit en maatwerk.’

De kern van het succes is volgens Anne-Geer het bijeenbrengen van de lusten en de lasten. 'Bewoners beleven de voordelen (waterveiligheid én verbetering ruimtelijke kwaliteit) van iets wat zij in essentie niet leuk vinden: hun leefomgeving gaat op de schop en er is gevaar voor overstroming.

Een ander voorbeeld van een IenW-project waarbij dit is gelukt, is de A2-tunnel in Maastricht. De weg is verbeterd voor de mensen die van A naar B moeten en een voorheen geïsoleerde stadswijk heeft ineens een verbinding gekregen met Maastricht. Naast de dubbele doelstelling droeg de sterke juridische basis, aandacht voor programma – en projectbeheersing en de goede samenwerking tussen het Rijk en de regio bij aan het succes.'

Ernst ten Heuvelhof gaat aan de hand van enkele bestuurskundige principes in op de vraag welke lessen zijn te trekken uit Ruimte voor de Rivier. Volgens Ernst doet de programma-aanpak van RvR recht aan de bestuurlijke structuur van Nederland. ‘Dit kan bij uitstek gekopieerd worden naar andere programma's.’

Doelgroep

ABD-TMG (S19)
ABD-topmanager (S16-S18)
ABD-manager (S15)

Inschrijven

Meld je nu aan via het inschrijfformulier.