07 januari TMG Masterclass Anders samenwerken in de praktijk: Omgevingswet

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Bureau ABD, Muzenstraat 97, Den Haag

Vraagstukken als klimaatverandering, circulaire economie en duurzaamheid kun je niet in je eentje aanpakken, daarvoor moeten we samenwerken. Binnen de eigen organisatie, met andere overheidsorganisaties en met partijen in de samenleving.

Dat vereist dat je oog en oor hebt voor de belangen en behoeften van andere partijen. Daar zijn we het allemaal over eens, maar zo gemakkelijk is dat ook weer niet.

Aan de hand van de ervaringen binnen de Omgevingswet gaat programma-DG Erik-Jan van Kempen in deze masterclass met TMG’ers in gesprek. Wat zijn de ervaringen tot nu toe? Waar lopen we nog tegenaan? Wat zijn de ervaringen met samenwerking in het digitale stelsel? Wat kunnen we daarvan leren? In een interactieve bijeenkomst gaan we aan de slag. Bekijk de MOOC 'Anders samenwerken door de Omgevingswet'.