09 juni ABD Masterclass Ethiek voor managers

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie online

Vertrouwen van burgers in de overheid is van groot belang. Integriteit kan dit vertrouwen maken of breken. Het is dus van groot belang dat ook topmanagers integer zijn en handelen. Dat wordt aan de formele kant geregeld door de eed die elke ambtenaar aflegt, aangevuld door de Basisnormen integriteit en diverse gedragsregels. Maar het formeel vastleggen van regels is geen garantie dat die regels ook daadwerkelijk worden nageleefd. Daarom is het belangrijk om verder te kijken dan integriteit in de zin van het naleven van regels, en de ethische dimensies van ambtelijk vakmanschap en leiderschap te begrijpen.

Lees meer en meld je aan op ABDleerportaal.