04 november ABD Masterclass: Actieve openbaarmaking

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie online

Nederland heeft zich aangesloten bij het Open Government Partnership, het wereldwijde initiatief om overheden beter te laten functioneren door openheid. Dat heeft tot gevolg dat we meer energie moeten steken in het actief beschikbaar stellen van informatie, samen met partners maatschappelijke problemen oplossen door open te staan voor initiatieven uit de samenleving, verantwoording afleggen en innovatieve technologie├źn inzetten. Dat klinkt misschien logisch, maar vergt in feite een cultuuromslag.

In samenwerking met het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) organiseert BABD de masterclass Actieve Openbaarmaking (AO). Voorafgaand aan en tijdens deze masterclass word je bijgepraat over zowel de noodzaak als de effecten van AO. Je gaat onder leiding van een gespreksleider met elkaar in dialoog om zo te achterhalen wat jouw rol is in dit proces en welke instrumenten jou ter beschikking staan om dit in goede banen te leiden.

Lees meer en meld je aan op ABDleerportaal.