Benoeming staatsraad bij Raad van State

De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van Gerard Roes tot staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling advisering van de Raad van State.

Gerard Roes

Vanaf 2011 was mr. G. N. (Gerard) Roes directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Roes was eerder staatsraad en toen lid van de Afdeling bestuursrechtspraak bij de Raad van State. Daarvoor werkte hij onder meer als directeur Wetgeving bij het toenmalige ministerie van Justitie en als plaatsvervangend directeur-generaal voor Openbare orde en Veiligheid bij het toenmalige ministerie van Binnenlandse Zaken.

De benoeming van de heer Roes in de Afdeling advisering vindt plaats met het oog op algemene vraagstukken van wet- en regelgeving en de wijze waarop de kwaliteit van de wetgeving op de ministeries mede door de adviezen van de Raad van State kan worden gewaarborgd. De benoeming gaat in met ingang van datum van be√ędiging.

Roes studeerde Staats- en administratief recht aan de Rijksuniversiteit Leiden.

De functie van directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving bij het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt tot 1 juni 2016 ingevuld door drs. P.W.A. (Peter) Veld. De heer Veld neemt deze rol waar vanuit zijn functie als consultant bij ABDTOPConsult binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.