Nieuwe module ABD APP Samenleving in transitie

Op 15 oktober 2019 start de nieuwe module Samenleving in Transitie in het Ambtelijke Professionaliteitsprogramma.

Deze module gaat in op actuele ontwikkelingen in de samenleving.  De welvaart is toegenomen, maar niet overal gelijk verdeeld. De polarisatie over sociaal-culturele waarden lijkt toe te nemen. Wat betekenen maatschappelijke veranderingen voor beleidsontwikkeling en –uitvoering? Na het volgen van de module beschik je over kennis van deze ontwikkelingen. Je repertoire als overheidsmanager wordt verbreed met concrete gereedschappen om vanuit een maatschappelijk perspectief naar beleidsproblemen en –oplossingen te kijken en te handelen.

Meer informatie en inschrijven.