Nieuwsbrief Algemene Bestuursdienst

Ton van Osch manager FBI/concerncontroller bij de IND

Ton van Osch wordt met ingang van 12 oktober 2020 benoemd tot manager  Financiën en Business Informatie/concerncontroller van de Immigratie- en Naturalisatiedienst bij ministerie van Justitie en Veiligheid.

Ton van Osch manager FBI/concerncontroller bij de IND

Rob de Werd MT-lid/plv. directeur COVID-19 bij VWS

Rob de Werd wordt per 14 september 2020 MT-lid/plaatsvervangend directeur bij de programmadirectie COVID-19 bij het DG Volksgezondheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Rob de Werd MT-lid/plv. directeur COVID-19 bij VWS

Reinier Koppelaar MT-lid COVID-19 bij VWS

Reinier Koppelaar wordt per 14 september 2020 MT-lid bij de programmadirectie COVID-19 bij het DG Volksgezondheid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Reinier Koppelaar MT-lid COVID-19 bij VWS

Vacature directeur Bestuurlijke en Politieke Zaken bij VWS

Vacature hoofdinspecteur Curatieve Zorg, Geneesmiddelen en Medische Technologie bij IGJ

Vacature directeur Politieorganisatie en -Middelen bij JenV

Vacature gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Capelle aan den IJssel

Vacature stadsdeelsecretaris Zuid bij de gemeente Amsterdam

Vacature directeur Utrechtse Vastgoed Organisatie

Vacature directeur DZB bij de gemeente Leiden

Vacature burgemeester Waterland

Overige bestuurs- en managementvacatures