Regeling aanwijzing TMG-functies

Regeling van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 2 november 2016, nr. 2016-0000574114, houdende de aanwijzing van topmanagementgroep-functies (Regeling aanwijzing TMG-functies). Deze regeling is gepubliceerd in Staatscourant nr. 61103, 1 december 2016.