ABD Kandidatenprogramma

ABD Kandidatenprogramma

(Een witte achtergrond vervaagt en maakt beetje bij beetje plaats voor een stad met verschillende wolkenkrabbers. Voice-over:)

RUSTIGE MUZIEK

VOICE-OVER: De huidige tijd vraagt veel van leiders binnen de overheid.
De verhouding tussen burger en overheid verandert voortdurend.
Dat stelt fundamentele andere eisen aan de vaardigheden van een topambtenaar.
Leiders in het publiek domein moeten flexibel en resultaatgericht zijn.
Maar veel meer nog dan vroeger wordt van hen verwacht dat ze proactief en ondernemend zijn.
Bereidheid tot samenwerken en delen van kennis zorgt ervoor dat een leider zijn doelen bereikt.
Maar boven dat alles wordt van leiders verwacht dat zij de moed hebben om alleen te durven staan en beslissingen te nemen.
Kortom, er wordt heel veel stuurmanskunst gevraagd.
Nieuw publiek leiderschap noemen we dat.
Gelukkig werken bij de overheid veel talentvolle ambtenaren die hebben laten zien over de noodzakelijke managementervaring te beschikken en ervaring hebben in meerdere rollen.
Managers die gewerkt hebben bij verschillende departementen of vanuit intrinsieke interesse weten hoe het eraan toegaat binnen een andere sector.
Mensen die de publieke zaak een warm hart toedragen.
Een klein deel van deze mensen is door de leiding van hun organisatie voorgedragen en na een intensief traject geselecteerd én uitgenodigd door de Algemene Bestuursdienst om deel te nemen aan het tweejarige Kandidatenprogramma.
Twintig unieke talenten die het in zich hebben om door te groeien naar het niveau van directeur 'and beyond'.
Om daarmee de kwaliteit van het openbaar bestuur nog meer te versterken.
Het ABD Kandidatenprogramma is een uitgelezen kans om een eigen leiderschapsstijl te versterken grenzen op te zoeken en te verleggen kennis te verbreden en te verdiepen.
Bewust en georganiseerd werken aan persoonlijke ontwikkeling en leiderschapskwaliteiten vormen de belangrijke pijlers van dit uitdagende programma.
Eigenlijk begint het programma met het ontwikkelassessment.
Daarna start het feitelijke programma, dat bestaat uit meerdere modules.
In twee jaar nemen de kandidaten gezamenlijk deel aan negen meerdaagse modules.
'Ken jezelf', 'ken de wereld' en 'ken je vak' vormen daarbij de rode draad.
Op bijzondere plekken worden kandidaten door aansprekende docenten en sprekers uitgedaagd zich een beeld te vormen, hun overtuigingen te toetsen en hun ideeën te herzien dan wel te bevestigen.
En dat over zeer uiteenlopende vraagstukken.
Na elke module volgen de kandidaten met elkaar intervisie een dag waarop kandidaten in kleinere en wisselende groepen hun ervaringen en inzichten met elkaar kunnen delen.
Tijdens deze 'bumpy road' worden kandidaten behoorlijk met zichzelf geconfronteerd.
Intervisie en het delen van ervaringen helpt bij het omgaan met dilemma's en het begrijpen van ieders of eigen overtuiging.
Op en top maatwerk voor individuele kandidaten wordt geboden binnen het Learning Center.
In het voorjaar van het eerste jaar van het programma doorlopen de kandidaten paarsgewijs een drietal zogenaamde studio's.
Door begeleid te oefenen en de dagelijkse praktijk van een directeur te simuleren kan een kandidaat het eigen leerproces beïnvloeden.
De thema's daarbij zijn: transparant managen, beïnvloeden en authenticiteit en omgaan met macht en onmacht in een politiek bestuurlijke context.
De ene kandidaat ondersteunt daarbij de andere.
Het ABD Kandidatenprogramma stelt namelijk niet alleen de kandidaten zelf stevig op de proef het vergt ook van hun leidinggevende en collega's de nodige inspanning.
Zij maken het voor kandidaten mogelijk het programma te volgen want het KP vraagt behoorlijk wat van de deelnemers, met tijd en aandacht.
Tijdens de modules in het eerste jaar van het programma formuleren de kandidaten voor zichzelf hun leiderschapsopgave.
Dit is een opdracht in de eigen organisatie of mogelijk een andere organisatie die de kandidaten moeten vervullen.
Deze opdracht vraagt het uiterste van de vermogens van de kandidaten en vergt van hen een andere inzet van hun leiderschapsvaardigheden.
Op die manier werken en oefenen kandidaten tegelijkertijd.
Op die manier verbreden en versterken kandidaten hun management-arsenaal.
Het succesvol afronden van het Kandidatenprogramma is geen absolute garantie voor een baan op directieniveau.
Wel kunnen we met zekerheid stellen dat het nadrukkelijk vormgeeft aan de groei van leiderschaps- vaardigheden van elke deelnemer.
Voor elke kandidaat blijkt het KP een enorm inspirerende periode waarin ieders leiderschapskwaliteiten op een hoger plan zijn gebracht en er tegelijkertijd een heel hecht en rijksbreed netwerk wordt gesmeed.
Dat voor elke kandidaat, en daarmee meteen voor de gehele overheid duurzaam impact heeft.

(Op een wit met groene achtergrond verschijnt KP., met een poppetje op de P. De letters en het poppetje verdwijnen.)

VREDIGE MUZIEK