Data, Innovatie en Leiderschap

Video voor de ABD APP-module Data, Innovatie en Leiderschap.

Data, Innovatie en Leiderschap

*Muziek speelt*

Irma Walraven - Programmamanager Datagovernance- en kwaliteit OCW:
Het datagedreven werken rond publieke opgaven wordt de ruggengraat van effectieve en efficiƫnte uitvoering van overheidsbeleid en taken. Data, datatechnologie en ICT bieden de overheid kansen voor proactieve dienstverlening aan burgers en voor het samenwerken aan gemeenschappelijke doelen en publieke uitdagingen. Maar hoe doe je dat allemaal? Hoe grijp je die kansen van data en datatechnologie aan? Hoe geef jij daar richting en leiding aan? Hoe richt je good data governance in, waarbij de burger centraal staat? Tijdens de interactieve module data, innovatie en leiderschap, word je uitgenodigd je kennis op het gebied van data, datatechnologie en good data governance praktijken te vergroten. Vervolgens ga je concreet aan de slag met jouw leiderschap en innovatiekracht tijdens veranderen. De module wordt verzorgd door inspirerende sprekers, wetenschappers en begeleid door een collegiale klankbordgroep. Er is ruimte voor 20 deelnemers dus meld je tijdig aan. Geen woorden, maar data.

Logo Algemene Bestuursdienst, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verschijnt in beeld.

Beeldtekst: Heb je interesse in deze module?
Kijk op het ABD Leerportaal.
www.abdleerportaal.nl en schrijf je in!
Geproduceerd door de Rijksoverheid.

*Muziek stopt*