Financiën en Economie

Video voor de ABD APP-module Financiën en Economie.

Financiën en Economie

*Muziek speelt*

Bas Verberne – Coördinerend beleidsmedewerker DG Rijksbegroting:
Hoi, ik ben Bas…

Joris Bongers – Hoofd opleidingen financiën, economie en audit, Rijksacademie:
…en ik ben Joris. Wij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de module 'Financiën en Economie'.

Bas Verberne – Coördinerend beleidsmedewerker DG Rijksbegroting:
Op Prinsjesdag wordt met dit koffertje de Rijksbegroting aangeboden aan het parlement. Elk departement hoopt zn plannen gefinancierd te krijgen, maar de pot met geld is niet oneindig groot. Dus zijn er keuzes gemaakt. Hoe komen die keuzes tot stand en hoe zorg je ervoor dat er geld wordt uitgegeven aan jouw beleidsterrein?

Joris Bongers – Hoofd opleidingen financiën, economie en audit, Rijksacademie:
Er zijn dus een aantal dingen noodzakelijk. Allereerst, een duidelijke onderbouwing waarom jouw beleid belangrijk is. Daarnaast een degelijke begroting. De cijfers moeten kloppen en realistisch zijn. Minstens zo belangrijk is je timing. Wat is het draagvlak op dit moment voor jouw plannen? Welke mensen spreek je en op welk moment?

*Muziek speelt*

Bas Verberne – Coördinerend beleidsmedewerker DG Rijksbegroting:
In de module 'Financiën en Economie' gaan we met deze zaken aan de slag. Daarbij gaan we in op vier onderwerpen.

Joris Bongers – Hoofd opleidingen financiën, economie en audit, Rijksacademie:
Allereerst economie. Hoe zorg je voor efficiënte, en effectieve keuze in jouw plannen?

Bas Verberne – Coördinerend beleidsmedewerker DG Rijksbegroting:
Het begrotingsbeleid dat gaat over budgettaire en bestuurlijke normen.

Joris Bongers – Hoofd opleidingen financiën, economie en audit, Rijksacademie:
De begrotings-infrastructuur, dat wil zeggen de wet- en regelgeving en hoe je je daar in begeeft.

Bas Verberne – Coördinerend beleidsmedewerker DG Rijksbegroting:
En uitvoeringsorganisaties en de vraagstukken die daar spelen.

Joris Bongers – Hoofd opleidingen financiën, economie en audit, Rijksacademie:
Na het doorlopen van deze module je een beter inzicht in hoe het spel rond de begroting wordt gespeeld…

Bas Verberne – Coördinerend beleidsmedewerker DG Rijksbegroting:
…en hoe jij daar invloed op kunt uitoefenen.

Logo Algemene Bestuursdienst, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verschijnt in beeld.

Beeldtekst: Heb je interesse in deze module?
Kijk op het ABD Leerportaal.
www.abdleerportaal.nl en schrijf je in!
Geproduceerd door de Rijksoverheid