Samenleving in Transitie

Video voor de ABD APP-module Samenleving in Transitie.

Samenleving in Transitie

*Muziek speelt*

Thomas Zandstra – Hoofd strategie, BZK:

De samenleving is in beweging en verandert continu. De wereld digitaliseert en technologiseert steeds verder. De betekenis van grote ideologieën neemt af en er komt steeds meer ruimte voor het individu. Voor veel mensen biedt dit kansen, maar er is ook een groep die het idee heeft dat ze buiten de boot valt en dat de politiek dit niet herkend. Dat heeft alles te maken met de verschillende perspectieven van waaruit mensen naar deze veranderingen kijken en het overheidshandelen dat ze daarbij verwachten. Hoe raken deze ontwikkeling jouw werkzaamheden, en hoe geef jij daarin rekenschap aan de verschillende burgerperspectieven? In de module 'Samenleving in Transitie' gaan we in op de actuele ontwikkelingen in de maatschappij. Dit doen we vanuit maatschappelijk perspectief, waarbij we inzoomen op de betekenis van beleidsontwikkeling en uitvoering. Na afronding van deze training is je repertoire als overheidsmanager verbreed met concrete gereedschappen om vanuit verschillende maatschappelijke perspectieven naar beleidsvragen en oplossingen te kijken en te handelen. De module is een afwisseling tussen theorie en praktijk, waarin toonaangevende wetenschappers en beleidsexperts handvatten geven hoe je om kunt gaan met verandering in de samenleving. Daarnaast ga je met concrete casussen aan de slag waarmee je de vertaalslag maakt naar je dagelijkse werkpraktijk.

Logo Algemene Bestuursdienst, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verschijnt in beeld.

Beeldtekst: Heb je interesse in deze module?
Kijk op het ABD Leerportaal.
www.abdleerportaal.nl en schrijf je in!
Geproduceerd door de Rijksoverheid