Missie

ABDTOPConsult draagt bij aan het probleemoplossend vermogen van het Rijk.

Verantwoordelijkheden & rol Werkwijze; kernkwaliteiten
Verantwoordelijkheden & rol, werkwijze & kernkwaliteiten

ABDTOPConsult omschrijft haar verantwoordelijkheid in consultancy-opdrachten als volgt:

 • ABDTOPConsult levert kwalitatief hoogwaardig advies met nadrukkelijke aandacht voor en kennis van bijbehorende handelingsperspectieven.
 • ABDTOPConsult ondersteunt opdrachtgevers bij de uitvoering van hun opgave, maar neemt de verantwoordelijkheid niet over.
 • ABDTOPConsult reflecteert, intervenieert en communiceert expliciet ten aanzien van zowel het handelen van de opdrachtgever als eigen handelen.

In onderzoeks- en adviesopdrachten vervult ABDTOPConsult hierbij afwisselend rollen als:

 • kritisch onderzoeker
 • adviseur
 • klankbord & sparringpartner/dwarskijker
 • interim-manager

ABDTOPConsultants…

Werken vanuit expertise & nabijheid:

 • .. hebben vraagstukken waarover zij adviseren persoonlijk doorleefd;
 • .. kennen de wegen in het bestuurlijke domein en
 • .. hebben specifiekere kennis op het gebied van governance, beleid, uitvoering, toezicht en financiën.

Zijn kritisch & onafhankelijk:

 • .. bewaken voldoende afstand tot de inhoud van het vraagstuk.
 • .. staan buiten de lijnverantwoordelijkheid en hebben geen persoonlijk belang bij de uitkomsten van de opdracht (ideëel, relationeel noch financieel).

Transparant & flexibel:

 • .. sturen op het (achterliggend) doel van de opdracht.
 • .. toetsen tussentijds de voortgang op inhoud & proces.
 • .. maken tussentijdse keuzes voor bijsturing bewust en expliciet.