Rob Kerstens

Rob Kerstens

Telefoonnummer
+31 70 426 68 56
E-mailadres
rob.kerstens@rijksoverheid.nl

Voormalig directeur-generaal Dienst Uitvoering Onderwijs, directeur-generaal Primair- en Voortgezet Onderwijs en plv. secretaris-generaal bij het ministerie van OCW.