Rob van Lint

Rob van Lint

Telefoonnummer
+31 70 426 68 56

Voormalig inspecteur-generaal bij de NVWA, hoofddirecteur Immigratie- en Naturalisatiedienst bij het ministerie van VenJ en plaatsvervangend inspecteur-generaal Inspectie Verkeer en Waterstaat bij het toenmalige ministerie van VenW.