Bureau Algemene Bestuursdienst

Bureau Algemene Bestuursdienst is de MD-partner voor de leden van de Algemene Bestuursdienst.

Werving  en selectie, opleiding en ontwikkeling

 • Bureau ABD is verantwoordelijk voor het werving- en selectieproces en voor de opleiding en ontwikkeling van ABD'ers in de schalen 15 en hoger.
 • Bureau ABD is verantwoordelijk voor het maken en uitvoeren van loopbaanbeleid en adviseert bij het samenstellen en ontwikkelen van managementteams.
 • Vacaturevervulling is een kernproces binnen Bureau ABD. De management development (MD) consultants van Bureau ABD werken tijdens dit proces nauw samen met de MD-adviseur van het vacaturehoudende departement. 
 • Bureau ABD investeert in ontwikkeling, mobiliteit en vitaliteit van de managers.

Werkgeverstaken topmanagementgroep

Bureau ABD vervult namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de werkgeverstaken voor de topmanagementgroep:

 • benoeming, arbeidsvoorwaarden en ontslag;
 • loopbaanbegeleiding en ontwikkeltrajecten.

Diensten andere managers

Bureau ABD verleent ook diensten aan:

 • ambtenaren in de hoogste salarisschalen op niet-eindverantwoordelijke functies;
 • de interim-managers van de ABD;
 • de top en subtop van de Politie.

Zbo’s, Buitenlandse Zaken en G4

 • Bureau ABD is verantwoordelijk voor de werving en selectie van raden van bestuur van publiek-gefinancierde zelfstandige bestuursorganen (zbo’s).
 • Er is een structurele uitwisseling tussen de Algemene Bestuursdienst en het ministerie van Buitenlandse Zaken. De uitwisseling gaat om Haagse functies vanaf schaalniveau 16 en internationale posities als consul-generaal en ambassadeur. 
 • In een convenant met de vier grootste Nederlandse gemeenten (G4) is vastgelegd dat Bureau ABD diensten aanbiedt aan de hoogste bestuurders van deze gemeenten.

Nieuwe talenten

Bureau ABD biedt ontwikkeltrajecten aan talenten binnen het Rijk en is het aanspreekpunt voor managers van buiten het Rijk die een loopbaan binnen de rijksdienst overwegen.

Daarnaast verzorgt Bureau ABD enkele HR-diensten aan de kabinetsleden, waaronder de salarisadministratie van kabinetsleden.