Schouw Algemene Bestuursdienst

Jaarlijks organiseren Bureau Algemene Bestuursdienst en de management development consultants van de ministeries de ABD-schouw. Zij inventariseren de behoefte en het potentieel aan leidinggevenden op strategische posities bij het Rijk.

Deze schouwbesprekingen zijn de basis voor de verdere verkenning van loopbaanwensen en -mogelijkheden of ontwikkelingsstappen van de ABD'ers. De ABD-schouw kan resulteren in extra aandacht of gerichte acties van de MD-consultants voor leden van de ABD.

Als ABD'er bent u zelf verantwoordelijk voor uw eigen loopbaan. De ABD-schouw kan resulteren in extra aandacht of gerichte acties van de MD-consultants voor u.

Loopbaangesprekken en loopbaanmogelijkheden

De consultants van Bureau ABD voeren pro-actief loopbaangesprekken. Centraal hierin staan uw loopbaanmogelijkheden of de ontwikkelingsstappen die u kunt zetten. U kunt ook op eigen initiatief een beroep doen op de consultants van Bureau ABD. Vanuit hun onafhankelijke positie vervullen de consultants vaak een vertrouwensfunctie voor de ABD'ers en functioneren zij als sparringpartner en loopbaanadviseur.