Op weg naar een nieuwe visie op publiek leiderschap

Bureau ABD vernieuwt de visie op publiek leiderschap. Mark Frequin startte daartoe in 2019 met zijn ‘zoektocht’ naar publiek leiderschap. Het Leiden Leadership Centre (Universiteit Leiden) werkt als wetenschappelijk partner mee aan de onderbouwing van deze visie.

Op deze pagina lees je over de opzet en voortgang van het visietraject, en vind je de stukken die Bureau ABD lopende dit traject openbaar maakt. Wil je meer weten? Kijk dan ook naar de veelgestelde vragen.

Waarom een nieuwe visie?

De huidige visie op publiek leiderschap (2016) voor de Rijksdienst is gericht op het (top)management en is een leidraad in werving en selectie voor de ABD-doelgroep. Daarnaast vormde deze visie de basis van leer- en ontwikkelprogramma’s voor de ABD en stoelden veel van de ministeries hun departementale visies op leiderschap op deze rijksbrede ABD-visie. De Rijksdienst staat echter niet stil, en een visie op publiek leiderschap moet handvatten bieden voor de overheid van vandaag én morgen.

Een zoektocht naar publiek leiderschap

Mark Frequin ging op ‘zoektocht’ naar publiek leiderschap met circa 300 gesprekspartners binnen en buiten het Rijk. Dit leidde tot een Reisverslag dat veranderingen in de omgeving van, de wijze van organisatie, de processen en de cultuur binnen het Rijk in kaart brengt. Deze veranderingen zijn van invloed op de rollen, taken, en de wijze van sturen en managen binnen de kerntaken van het Rijk: beleid, uitvoering, toezicht en bedrijfsvoering.

Mark Frequin schrijft zelf over zijn Reisverslag:

Het Reisverslag dat ik maakte van mijn zoektocht naar ambtelijk leiderschap is een persoonlijk verslag geworden van verhalen die ik ‘onderweg’ ophaalde in meer dan 200 ‘persoonlijke’ gesprekken en ongeveer 50 groepsbijeenkomsten. Het is echter mijn pen waarmee ik de verhalen heb opgeschreven. Daarom ben ik verantwoordelijk voor dit verslag. Het is beschikbaar voor ieder die wil reageren. Velen deden dat al naar aanleiding van het seminar dat Bureau ABD rond de zoektocht organiseerde. Alle reacties verwerk ik een concept voor een ‘Kompas voor publiek leiderschap’ dat ik voor de zomer presenteer aan ICOP en SGO.

In juli presenteerde Mark Frequin zijn ‘Kompas voor ambtelijk leiderschap’ . Het Kompas bevat de laatste inzichten uit de zoektocht naar publiek leiderschap en is het vervolg op het Reisverslag. 

Wetenschappelijk onderzoek

Bureau ABD wil een nieuwe visie die nauw aansluit bij behoeften en uitdagingen uit de praktijk én wetenschappelijk onderbouwd is. Op 25 mei 2021 is na een meervoudig onderhandse aanbesteding de opdracht voor het wetenschappelijk onderbouwen van de nieuwe Visie op Publiek Leiderschap gegund aan het Leiden Leadership Centre (Universiteit Leiden). Het onderzoek van het Leiden Leadership Centre (Universiteit Leiden) leidt tot twee onderzoeksrapporten en een wetenschappelijk essay.

De onderzoekers van het Leiden Leadership Centre (Universiteit Leiden) ontwikkelen ook een methode om de visie periodiek tegen het licht te blijven houden, zodat deze kan meebewegen met de veranderende Rijksoverheid en haar omgeving.

Lees meer over hoe het Leiden Leadership Centre (Universiteit Leiden) het onderzoek uitvoert in opdracht van Bureau ABD.

De zoektocht van Mark Frequin en het onderzoekstraject van het Leiden Leadership Centre (Universiteit Leiden) dragen bij aan een richtinggevend document (de visie) dat Bureau ABD eind 2021 publiceert.

Contact

Wil je reageren op of heb je vragen over dit traject? Mail dan naar Postbus.dgabd@minbzk.nl.

Wanneer?