De weg naar een nieuwe visie op publiek leiderschap

Bureau ABD vernieuwt de visie op publiek leiderschap. De eerste fase eindigde in 2021 met de publicatie van het Kompas voor publiek leiderschap – visie op wenselijke leiderschapsrichtingen. Bureau ABD werkt nu aan een doorvertaling van de visie naar werven en selecteren, leren en ontwikkelen, en meerjarig onderzoek naar publiek leiderschap.

Op deze pagina vind je een korte animatie over het visietraject en kun je je via de interactieve infographic verdiepen in (resultaten en brondocumenten uit) de eerste fase. Ook vind je hier meer informatie over de vervolgstappen die Bureau ABD de komende periode neemt.

Bekijk hieronder de animatie van het visietraject (Nederlands)
Kijk hier voor de Engelse versie: Vision on Public Leadership (English)

Meer informatie

Via de interactieve infographic kun je je verder verdiepen in (proces en resultaten van) de eerste fase. Ook vind je daar verschillende brondocumenten bij het visietraject, zoals het Kompas voor publiek leiderschap, het essay ‘Anders kijken naar publiek leiderschap’ van het Leiden Leadership Centre en de rapportages van het onderzoek (literatuurstudie en empirisch onderzoek).

Dit jaar maakt Bureau ABD een vertaalslag naar:

Werven en selecteren  
Bureau ABD past in de loop van 2022 het ABD-profiel aan op de nieuwe visie op publiek leiderschap. Tot die tijd hanteren we in selectieprocedures de oorspronkelijke visie uit 2016. Het huidige ABD-profiel vind je hier.

Leren en ontwikkelen
Kijk hier voor het huidige leer- en ontwikkelaanbod van Bureau ABD. In het najaar bieden we ook een nieuwe e-learning aan om praktisch aan de slag te gaan met de visie.

Meerjarig onderzoek
Bureau ABD werkt samen met het Leiden Leadership Centre (Universiteit Leiden) aan de ontwikkeling van een leiderschapsscan. Dit modulaire vragenlijstinstrument kan meer inzicht bieden in de ervaren aanwezigheid en ontwikkeling van leiderschapsgedrag op team- en/of organisatieniveau. Vanaf 2023 kunnen geïnteresseerde overheidsorganisaties gebruik maken van de scan.

Bovenstaande doorvertaling is niet het eindpunt van het visietraject. De visie op publiek leiderschap én onze dagelijkse werkpraktijk zijn namelijk in beweging. Om beide goed te verbinden is het van groot belang om met alle betrokken partijen in gesprek te blijven over (thema’s en handelingsrichtingen uit) het Kompas. In het najaar stelt Bureau ABD daartoe een kompasportfolio beschikbaar. Dit portfolio bevat praktische handvatten en instrumenten voor iedereen die de dialoog over publiek leiderschap wil initiëren of organiseren.

Contact

Wil je reageren op of heb je vragen over dit traject? Mail dan naar Postbus.dgabd@minbzk.nl.