De weg naar een nieuwe visie op publiek leiderschap

Bureau ABD vernieuwt de visie op publiek leiderschap. Mark Frequin startte daartoe in 2019 met zijn ‘zoektocht’ naar publiek leiderschap. Het Leiden Leadership Centre (Universiteit Leiden) werkt als wetenschappelijk partner mee aan de onderbouwing.

Op deze pagina lees je over de opzet en voortgang van het visietraject, en vind je de stukken die Bureau ABD lopende dit traject openbaar maakt. Wil je meer weten? Kijk dan ook naar de tijdlijn en de veelgestelde vragen.

Waarom een nieuwe visie?

De visie op publiek leiderschap uit 2016 was gericht op het (top)management van de Rijksdienst en was een leidraad in werving en selectie voor de ABD-doelgroep. Daarnaast vormde deze visie de basis van leer- en ontwikkelprogramma’s voor de ABD en stoelden veel van de ministeries hun departementale visies op leiderschap op deze rijksbrede ABD-visie. De Rijksdienst staat echter niet stil, en een visie op publiek leiderschap moet handvatten bieden voor de overheid van vandaag én morgen.

Een zoektocht naar publiek leiderschap

Mark Frequin ging op ‘zoektocht’ naar publiek leiderschap met circa 300 gesprekspartners binnen en buiten het Rijk. Dit leidde tot een Reisverslag dat veranderingen in de omgeving van, de wijze van organisatie, de processen en de cultuur binnen het Rijk in kaart brengt. Deze veranderingen zijn van invloed op de rollen, taken, en de wijze van sturen en managen binnen de kerntaken van het Rijk: beleid, uitvoering, toezicht en bedrijfsvoering.

Mark Frequin schrijft zelf over zijn Reisverslag:

Het Reisverslag dat ik maakte van mijn zoektocht naar ambtelijk leiderschap is een persoonlijk verslag geworden van verhalen die ik ‘onderweg’ ophaalde in meer dan 200 ‘persoonlijke’ gesprekken en ongeveer 50 groepsbijeenkomsten. Het is echter mijn pen waarmee ik de verhalen heb opgeschreven. Daarom ben ik verantwoordelijk voor dit verslag. Het is beschikbaar voor ieder die wil reageren. Velen deden dat al naar aanleiding van het seminar dat Bureau ABD rond de zoektocht organiseerde. Alle reacties verwerk ik een concept voor een ‘Kompas voor publiek leiderschap’ dat ik voor de zomer presenteer aan ICOP en SGO.

In juli 2021 presenteerde Mark Frequin het concept voor een ‘Kompas voor publiek leiderschap’. Dit document bevat de laatste inzichten uit de zoektocht naar publiek leiderschap en is het vervolg op het reisverslag. In de tweede helft van 2021 zijn de thema’s en dilemma’s uit het Kompas behandeld in verschillende gremia én in het wetenschappelijk onderzoek van het Leiden Leadership Centre (Universiteit Leiden). De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in het discussiestuk ‘Kompas voor publiek leiderschap – visie op wenselijke leiderschapsrichtingen'. Dit document draagt bij aan het doorlopende gesprek over publiek leiderschap binnen de Rijksoverheid.

Wetenschappelijk onderzoek

Bureau ABD wil een visie die nauw aansluit bij behoeften en uitdagingen uit de praktijk én wetenschappelijk onderbouwd is. Op 25 mei 2021 is na een meervoudig onderhandse aanbesteding het Leiden Leadership Centre (Universiteit Leiden) betrokken als wetenschappelijk partner in het visietraject. Het onderzoek van het Leiden Leadership Centre (Universiteit Leiden) bestaat uit empirisch onderzoek en literatuuronderzoek. De resultaten van het Leiden Leadership Centre (Universiteit Leiden) zijn beschikbaar gemaakt in een deelrapportage literatuuronderzoek, een deelrapportage empirisch onderzoek en een wetenschappelijk essay. In de tweede fase van het visietraject ontwikkelen de onderzoekers van het Leiden Leadership Centre (Universiteit Leiden) een methode om de visie periodiek tegen het licht te blijven houden, zodat deze kan meebewegen met de veranderende Rijksoverheid en haar omgeving.

De zoektocht van Mark Frequin en het onderzoekstraject van het Leiden Leadership Centre (Universiteit Leiden) zijn brondocumenten voor het discussiestuk ‘Kompas voor publiek leiderschap – visie op wenselijke leiderschapsrichtingen’.

Resultaten

Resultaten uit het visietraject worden doorlopend gedeeld via deze projectpagina. Momenteel zijn de volgende resultaten beschikbaar:

Deze documenten zijn vertrekpunt voor het vervolgtraject in 2022.

Meer weten?

Wil je meer weten over het visietraject? Ontdek dan:

Het visietraject van Bureau Algemene Bestuursdienst bestaat uit de practice-based zoektocht naar publiek leiderschap van Mark Frequin en het evidence-based onderzoek van het Leiden Leadership Centre (Universiteit Leiden). Hoe krijgt dit proces vorm, welke inzichten komen voort uit deze gecombineerde aanpak, en welke leiderschapsuitdagingen moeten centraal staan in het vervolgtraject? In deze podcastaflevering gaat directeur-generaal Overheidsorganisatie Marieke van Wallenburg in gesprek met Mark Frequin en onderzoekers Sandra Groeneveld en Ben Kuipers. Deze podcast is gebaseerd op een tafelgesprek dat onderdeel was van de jaarlijkse bijeenkomst van de Topmanagementgroep. Een verslag hiervan is ook te lezen in het ABD-blad van december 2021.

Contact

Wil je reageren op of heb je vragen over dit traject? Mail dan naar Postbus.dgabd@minbzk.nl.