Uitwisseling ABD en Buitenlandse Zaken

In 2014 vond voor het eerst structureel uitwisseling plaats tussen ABD'ers en topmanagers en diplomaten van de dienst Buitenlandse Zaken. De ministers Blok en Timmermans volgden hiermee het advies van Docters van Leeuwen over dit onderdeel uit het regeerakkoord.

De achterliggende doelstelling is hiermee bij te dragen aan een rijksoverheid die internationaler opereert en een diplomatieke dienst die maximaal is aangesloten bij de Nederlandse samenleving en ontwikkelingen in Den Haag, waardoor de eenheid binnen het Rijk wordt bevorderd.

Inmiddels vinden er via dit programma jaarlijks uitwisselingen plaats. De uitwisseling richt zich op ABD'ers die de ambitie hebben om internationale ervaring op te doen, bijvoorbeeld via een plaatsing op een ambassade of consulaat.

De uitwisseling geschiedt op basis van detachering, waarbij het uitzendende departement een vergelijkbare positie beschikbaar stelt voor een BZ-kandidaat. Aan de uitwisseling gaat een selectieprocedure vooraf.

Contact

Linda Kruithoed
MD-consultant Bureau ABD
lkruithoed@minszw.nl
06 15 10 88 52