Impactroute

De impactroute is een intensief, kortdurend en individueel traject van een dagdeel, dat op maat ontworpen wordt voor iedere deelnemer. In de route staat het vergroten van uw effectiviteit en impact centraal. Er wordt gewerkt met een combinatie van gesprekssituaties en reflectiesituaties. Dit om niet alleen naar het gedragsrepertoire van de deelnemer te kijken (vaardigheden, leerbereidheid en groeipotentie) als naar overtuigingen en waarden die het gedrag aansturen.

Na het doorlopen van de route (3 studio’s) heeft u:

  • een goed beeld van uw kwaliteiten en persoonlijke kracht, drijfveren, identiteit en overtuigingen;
  • bewustwording op de context waarin deze kracht tot zijn recht komt en het herkennen van situaties of personen waarbij de kracht wordt onderbenut of juist erin doorschiet;
  • hulpmiddelen om verantwoordelijkheid te nemen voor die situaties waarin u uit uw kracht raakt (zelfregulatie);
  • een goed beeld van uw eigen ontwikkelpunten en de beweging die u aan het maken bent;
  • bruikbare situaties om aan uw persoonlijke ontwikkeling te werken;
  • beelden om uw eigen feedback en ontwikkeling te blijven organiseren.

Contact

Mieke Robberecht
ontwikkeladviseur TMG
mieke.robberecht@minbzk.nl
06 15 01 75 41