drs. M.J. (Marjan) Hammersma

drs. M.J. (Marjan) Hammersma

Functie
secretaris-generaal
Werkt bij
Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
Adres
Postbus 16375
2500 BJ DEN HAAG
E-mailadres
secretariaatSG@minocw.nl