drs. E.J. (Erik Jan) van Kempen

drs. E.J. (Erik Jan) van Kempen

Functie
programma-directeur-generaal Omgevingswet
Werkt bij
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Adres
Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG
E-mailadres
erikjan.kempen@minbzk.nl