mr. M.J. (Marc) Kuipers

mr. M.J. (Marc) Kuipers

Functie
inspecteur-generaal SZW
Werkt bij
Inspectie SZW - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Adres
Postbus 90801
2509 LV Den Haag
Telefoonnummer
+31 70 333 51 53
E-mailadres
mkuipers@inspectieszw.nl