drs. H.W.M. (Dick) Schoof

drs. H.W.M. (Dick) Schoof

Functie
secretaris-generaal
Werkt bij
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Adres
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG
E-mailadres
secretariaat.secretaris.generaal@minjenv.nl