ing. M.M.J. (Marc) Allessie

ing. M.M.J. (Marc) Allessie

Functie
interim-directeur Ambtenaar en Organisatie
Werkt bij
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Adres
Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG
E-mailadres
marc.allessie@minbzk.nl