drs. M.D. (Marja) Appelman

drs. M.D. (Marja) Appelman

Functie
directeur Woningmarkt
Werkt bij
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Adres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
E-mailadres
marja.appelman@minbzk.nl