R.A.C. (Rob) Bertholee

R.A.C. (Rob) Bertholee

Functie
directeur-generaal Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Werkt bij
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Adres
Postbus 20010
2500 EA DEN HAAG
Telefoonnummer
+31(0)70 320 5050