drs. S.B. (Steven) Luitjens

drs. S.B. (Steven) Luitjens

Functie
directeur Informatiesamenleving en Overheid
Werkt bij
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Adres
Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG
Telefoonnummer
+31 70 426 61 76
E-mailadres
steven.luitjens@minbzk.nl