drs. H.W.M. (Dick) Schoof

drs. H.W.M. (Dick) Schoof

Functie
directeur-generaal Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Werkt bij
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Adres
Postbus 20010
2500 EA DEN HAAG