mr. J. (Hans) van der Vlist

mr. J. (Hans) van der Vlist

Functie
directeur ABDTOPConsult
Werkt bij
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Adres
Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG
Telefoonnummer
070 426 76 65
E-mailadres
hans.vlist@rijksoverheid.nl