Deel je vakkennis met ABD'ers!

Het ABD Ambtelijke Professionaliteit Programma is één van de grote opleidingsprogramma’s van Bureau Algemene Bestuursdienst. Het programma biedt ABD'ers kennismodules aan waarin de kern van de ambtelijke professionaliteit wordt overgedragen.

Moduleleiders geven de modules inhoudelijk vorm. Zij zijn experts van binnen de Rijksoverheid en verzorgen twee maal per jaar een module in opdracht van Bureau ABD.

Bureau ABD nodigt experts op de vakgebieden Rechtsstaat en Bestuur, ICT, Opdrachtgeverschap en Innovatiemanagement uit om toe te treden tot het netwerk van moduleleiders.

Als moduleleider ben je in staat je vakkennis over te dragen aan topambtenaren. Je begrijpt de werkcontext van deze ABD-(top)managers en kunt inschatten wat zij over jouw vakgebied moeten weten. Je modereert de module, je kunt zelf een inhoudelijk onderdeel verzorgen en benadert relevante gastsprekers. Ook heb je kennis van groepsdynamiek en ben je bereid de werkzaamheden naast je reguliere baan bij de Rijksoverheid te doen.

Als moduleleider heb je de mogelijkheid de belangrijkste inzichten op jouw vakgebied te delen met de ABD-(top)managers. Je breidt je interdepartementale netwerk uit. De meeste moduleleiders fungeren als visitekaartje van hun organisatie.

Ben jij of ken jij de inhoudelijk expert die graag als moduleleider wil optreden? Neem dan voor meer informatie en een volledig functieprofiel contact op met de programmaleider van ABD APP: charlotte.staats@minbzk.nl.