ABD APP: het programma

Het ABD Ambtelijke Professionaliteit Programma biedt voor ABD'ers kennismodules aan waarin de kern van de ambtelijke professionaliteit wordt overgedragen.

Alle modules kenmerken zich door:
Actuele vakkennis voor de eigen werkpraktijk

  • Moduleleiders en gastsprekers zorgen voor intensieve en interactieve bijeenkomsten. Bureau ABD heeft samen met hen vastgesteld welke kennis onontbeerlijk is. ‘State of the art’  theorie en actuele inzichten worden gecombineerd met casuistiek uit de praktijk van de Rijksoverheid.

Voor, door en met ambtenaren

  • De moduleleiders zijn ambtenaren, allen expert op hun eigen vakgebied. Ook de meeste gastdocenten en sprekers komen vanuit de Rijksoverheid. Hierdoor maakt Bureau ABD optimaal gebruik van de aanwezige kennis en expertise binnen de Rijksoverheid.

Optimaal leerrendement

  • Iedere module bestaat uit vier plenaire sessies waar kennisoverdracht, discussie en ‘leren van elkaar’ centraal staan. Het is mogelijk om na afloop van de sessies  via een maatwerkadvies dieper op individuele leervragen in te gaan. Op deze manier vindt het leren efficiënt en effectief plaats.

Kosten

ABD APP wordt gefinancierd door Bureau ABD en de afzonderlijke departementen. Voor de deelnemers zijn er geen persoonlijke kosten aan verbonden.

Planning en inschrijven

Zie de planning van de verschillende modules en het inschrijfformulier..

Locaties en tijden

De modules vinden plaats op verschillende locaties in Den Haag. De tijden van alle sessies zijn van 16.00 uur tot 20.00 uur, inclusief een lichte maaltijd.

Verdiepende bijeenkomsten

ABD APP organiseert gedurende het jaar ook een aantal  verdiepende bijeenkomsten waarbij één onderwerp centraal staat. Zie het actuele aanbod.

Contact

Heb je vragen? Neem contact op met het programmabureau van ABD APP via postbus.abdapp@minbzk.nl.