Module De kracht van communicatie

Wat is de kracht van communicatie? Hoe gebruik je deze kracht en zorg je dat deze niet tegenwerkt? Wat is de werking van woord & beeld op het draagvlak voor beleid? En welke rol spelen de media in hoe de buitenwereld naar ons kijkt?

Deze en andere vragen staan centraal in de ABD APP ‘De kracht van communicatie’. We kijken in de APP onder meer naar de uitgangspunten van overheidscommunicatie, het managen van een corporate reputatie, de werking van framing en gedragsbeinvloeding.

Kortom, tijdens vier plenaire bijeenkomsten en enkele één-op-één sessies verdiept u zich in verschillende aspecten van communicatie.

Thema's

  • Reputatiemanagement: hoe werk je in goede en slechte tijden aan de reputatie van je organisatie?
  • Framing en reframing; hoe krijgt de ‘werkelijkheid’ vorm als je er bepaalde woorden aan verbindt?
  • Het halen van beleidsdoelstellingen door gedragsbeinvloeding: wat werkt wel en wat belemmert de kansen op succes? En is er een ethische grens?
  • In de huid van de media: welke mechanismen en rolopvattingen spelen een rol?

De module bestaat uit vier plenaire sessies (16:00 – 20:00 uur) waarin je samen met collega-ABD'ers en een deskundige de thema’s bespreekt. Na afloop kan je via een maatwerkadvies dieper op individuele leervragen ingaan.

ABD APP wordt gefinancierd door Bureau ABD en de afzonderlijke departementen. Voor de deelnemers zijn er geen kosten aan verbonden.

Planning en inschrijving

Planning en inschrijfformulier voor de sessies in het najaar van 2019.

Contact

Heb je vragen? Neem contact op met het programmabureau van ABD APP via postbus.abdapp@minbzk.nl.