Module De kracht van communicatie

Wat is de kracht van communicatie? Hoe gebruik je deze kracht en zorg je dat deze niet tegenwerkt? Wat is de werking van woord & beeld op het draagvlak voor beleid? En welke rol spelen de media in hoe de buitenwereld naar ons kijkt?

Deze en andere vragen staan centraal in de ABD APP ‘De kracht van communicatie’. We kijken in de APP onder meer naar de uitgangspunten van overheidscommunicatie, het managen van een corporate reputatie, de werking van framing en gedragsbeïnvloeding.

Thema's

  • Reputatiemanagement: hoe werk je in goede en slechte tijden aan de reputatie van je organisatie?
  • Framing en reframing; hoe krijgt de ‘werkelijkheid’ vorm als je er bepaalde woorden aan verbindt?
  • Het halen van beleidsdoelstellingen door gedragsbeïnvloeding: wat werkt wel en wat belemmert de kansen op succes? En is er een ethische grens?
  • In de huid van de media: welke mechanismen en rolopvattingen spelen een rol?

Doelgroep

ABD-TMG (S19)
ABD-topmanagers (S16-18)
ABD-managers (S15)

Kosten

ABD APP wordt gefinancierd door Bureau ABD en/of de afzonderlijke departementen. Voor ABD-(top)managers binnen het rijk zijn aan deelname geen persoonlijke kosten verbonden.

Duur & Agenda

Iedere module bestaat uit een reeks van vier sessies van vier uur. De sessies zijn van 16 uur (inloop 15.30 uur) tot 20 uur. Na afloop van de module kan je via een maatwerkadvies dieper op individuele leervragen ingaan.

Planning & Inschrijving

Planning en inschrijfformulier.

Contact

Heb je vragen? Neem contact op met het programmabureau van ABD APP via postbus.abdapp@minbzk.nl.