Module Europa

De EU heeft de laatste jaren talrijke crises doorstaan. Na de bankencrisis ontstond de eurocrisis, gevolgd door de migratiecrisis en het brexitreferendum. Crisis of geen crisis: de Unie blijft onverminderd belangrijk voor onze welvaart en wordt in toenemende mate belangrijk voor onze veiligheid.

Wil je beter inzicht in de werking van de EU, in de wisselwerking tussen Brusselse en Haagse processen en hoe je de totstandkoming van Europese regelgeving op jouw beleidsterrein kunt beïnvloeden? In deze module krijg je antwoord op deze en andere vragen.

De module zorgt dat de bestaande kennis van de deelnemers in drie interactieve sessies wordt uitgebreid met behulp van gezaghebbende sprekers en relevante praktijkvoorbeelden. De vierde sessie zal bestaan uit een werkbezoek aan Brussel, waar de opgebouwde kennis aan de praktijk kan worden getoetst.

Opbouw

De opbouw van de module is als volgt:

Sessie 1: de basis
Hoe werkt Europa in de praktijk en waarom is dat relevant?

  • In deze bijeenkomst zullen we inzoomen op de bestaande Europese verdragen en de rol van de Commissie, de Raad en het Europees Parlement. We leggen daarbij steeds de koppeling tussen Nederland en de EU.

 Sessie 2: vertrouwen in Europa
Vertrouwen in de overheid en draagvlak voor EU-beleid.

  • In deze sessie staat het ongemak centraal dat veel Nederlanders ervaren t.a.v. de EU. Waaruit bestaat dat ongemak? Welke ontwikkelingen zien we in Europa en hoe kan/moet Nederland daarbij aanhaken?

 Sessie 3: migratie
Regeerakkoord, de Turkije-deal en andere aspecten van migratie: recht, integratie, de lange arm, grondoorzaken etc.

  • Migratie is bij uitstek een onderwerp met een sterke nationale én Europese component. Aan de hand van deze casus bekijken we hoe de verschillende belangen tegen elkaar worden afgewogen en tot beleid leiden.

 Sessie 4: werkbezoek Brussel (hele dag inclusief avond)

  • In de laatste bijeenkomst brengen we een bezoek aan Brussel, waarbij we langs gaan bij de Commissie, de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging en het Europees Parlement. Ook kunnen enkele individuele gesprekken worden georganiseerd met mensen die werkzaam zijn op je eigen beleidsterrein.  De excursie naar Brussel neemt een gehele dag in beslag. Deelnemers reizen op eigen gelegenheid naar Brussel, waar op een centrale plek verzameld wordt. Je keert in de avond terug naar Nederland.

Planning en inschrijving

Neem contact op met het programmabureau van ABD APP via postbus.abdapp@minbzk.nl.voor de eerstvolgende data.