Module Financiën & Economie

Iedere manager bij het Rijk heeft met financiën en economie te maken. Alles wordt immers gefinancierd uit belastinggeld en dat brengt voor iedere overheidsmanager een bijzondere verantwoordelijkheid met zich mee.

De huidige maatschappelijke en economische ontwikkelingen zetten dit nog eens op scherp; de kranten staan vol met analyses over de crisis, gevolgen voor de overheidsfinanciën en met voorbeelden van ‘weggegooid’ overheidsgeld.

Dit roept in de praktijk voor iedere manager herkenbare vragen op. Hoe zit het nu precies met de economische fluctuaties en wat betekent dat voor beleid en begrotingskeuzes? Hoe verhouden de EU-budgetregels zich tot het nationale begrotingsbeleid? Wanneer is het gelegitimeerd om als overheid in te grijpen? Hoe leg je de prikkels goed en hoe houd je beleid budgettair beheersbaar? Hoe lopen de financiële hazen in Den Haag?

Thema’s

  • economische fluctuatie;
  • overheidsfinanciën;
  • begroting;
  • beleid.

De module bestaat uit vier plenaire sessies (16:00 – 20:00 uur) waarin je samen met collega-ABD'ers de thema’s bespreekt. Na afloop kan je via een maatwerkadvies dieper op individuele leervragen ingaan.

Planning en inschrijving

Planning en inschrijfformulier voor de sessies in het najaar van 2019.

Contact

Heb je vragen? Neem contact op met het programmabureau van ABD APP via postbus.abdapp@minbzk.nl.