Module ICT

Iedere ABD'er heeft tegenwoordig met ICT te maken. We transformeren naar een informatiesamenleving. Veel ABD'ers moeten daar aan wennen. Zij hebben vaak geen achtergrond of opleiding in de ICT. Maar wat moet je als overheidsmanager eigenlijk weten? Wat laat je over aan experts, wat mag je van ze verwachten? Waar stuur je op? Wat zijn actuele ontwikkelingen en trends waar je rekening mee moet houden?

Thema’s

  • besturing en management van ICT-projecten;
  • nieuwe economie, actuele trends;
  • opdrachtgeverschap en ICT in ketens;
  • big data, blockchain en andere ‘disruptive technology’

De module bestaat uit vier plenaire sessies (16:00 – 20:00 uur) waarin je samen met collega-ABD'ers de thema’s bespreekt. Na afloop kan je via een maatwerkadvies dieper op individuele leervragen ingaan.

Na afloop van de module ICT ben je in staat niet alleen aan te haken bij actuele ontwikkelingen in de informatiesamenleving, maar daar ook op goede wijze sturing en richting aan te geven. Ook bestaat de mogelijkheid Verdiepingsmodules ICT te volgen.

Planning en inschrijving

Planning en inschrijfformulier voor de sessies in het najaar van 2019.

Contact

Heb je vragen? Neem contact op met het programmabureau van ABD APP via postbus.abdapp@minbzk.nl.