Module Innovatiemanagement

Disruptieve technologieën en innovaties veranderen onze wereld en werkveld op alle fronten, sneller dan we kunnen bijhouden. De verandering levert kansen op, maar helaas ook bedreigingen. Leiderschap vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden.

Deze nieuwe ABD APP over innovatiemanagement biedt geen kant-en-klare oplossingen, maar geeft wel handvatten voor het besturen van veranderingen in de complexe samenleving. Daarbij bouwen we hiermee aan een netwerk voor het delen van kennis en oplossingen.

Vragen die behandeld worden, zijn onder meer: welke uitdagingen komen er op ons af? Een quick scan van de nieuwste tech trends samengevat en vertaald naar impact op de overheid. Hoe analyseer je deze impact en hoe prioriteer je vervolgens de belangrijkste uitdagingen om op te sturen? Good old management schema’s en nieuwe inzichten worden gedeeld en toegepast op enkele cases. De transitie van de eigen organisatie staat hierbij centraal.

Thema's

De indeling van deze APP is op hoofdlijnen als volgt:

  • sessie 1: Innovatie management binnen de overheid - van strategie tot praktische tools
  • sessie 2: Trends, disruptieve technologieën en hun mogelijke impact - technologische innovatie
  • sessie 3: De eigen werkwijze onder de loep - proces innovatie
  • sessie 4: De adaptieve ambtenaar: een ‘employee journey’ - sociale innovatie

De modules worden verzorgd door Diederik van Leeuwen (I-Interim Rijk) en Ronald van den Hoogen (Bureau ABD). Diverse sprekers vanuit het bedrijfsleven en de academische wereld zijn betrokken, veel praktijkvoorbeelden van Rijkscollega’s passeren de revue.

Deze nieuwe ABD APP is gericht op leidinggevenden in een innovatieve omgeving en wordt afgesloten met een gezamenlijk 2-daagsbezoek aan de Hannover Messe in het voorjaar (op basis van nadere inschrijving en voor eigen rekening).

Planning en inschrijving

Planning voor de sessies in het voorjaar van 2019.

Contact

Heb je vragen? Neem contact op met het programmabureau van ABD APP via postbus.abdapp@minbzk.nl.