Module Innovatiemanagement

Disruptieve technologieën en innovaties veranderen onze wereld en werkveld op alle fronten, sneller dan we kunnen bijhouden. De verandering levert kansen op, maar helaas ook bedreigingen. Leiderschap vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden.

Deze nieuwe ABD APP over innovatiemanagement biedt geen kant-en-klare oplossingen, maar geeft wel handvatten voor het besturen van veranderingen in de complexe samenleving. Daarbij bouwen we hiermee aan een netwerk voor het delen van kennis en oplossingen.

Vragen die behandeld worden, zijn onder meer: welke uitdagingen komen er op ons af? Een quick scan van de nieuwste tech trends samengevat en vertaald naar impact op de overheid. Hoe analyseer je deze impact en hoe prioriteer je vervolgens de belangrijkste uitdagingen om op te sturen? Good old management schema’s en nieuwe inzichten worden gedeeld en toegepast op enkele cases. De transitie van de eigen organisatie staat hierbij centraal.

Thema's

  • sessie 1: Innovatie management binnen de overheid - van strategie tot praktische tools
  • sessie 2: Trends, disruptieve technologieën en hun mogelijke impact - technologische innovatie
  • sessie 3: De eigen werkwijze onder de loep - proces innovatie
  • sessie 4: De adaptieve ambtenaar: een ‘employee journey’ - sociale innovatie

Doelgroep

ABD-TMG (S19)
ABD-topmanager (S16-S18)
ABD-manager (S15)

Kosten

ABD APP wordt gefinancierd door Bureau ABD en/of de afzonderlijke departementen. Voor ABD-(top)managers binnen het rijk zijn aan deelname geen persoonlijke kosten verbonden.

Duur & Agenda

Iedere module bestaat uit een reeks van vier sessies van vier uur. De sessies zijn van 16 uur (inloop 15.30 uur) tot 20 uur. Na afloop van de module kan je via een maatwerkadvies dieper op individuele leervragen ingaan.

Planning & Inschrijving

Planning en inschrijving.

Contact

Heb je vragen? Neem contact op met het programmabureau van ABD APP via postbus.abdapp@minbzk.nl.