Module Innovatiemanagement en ICT

De wereld om ons heen verandert razendsnel. Technologische trends en transitie-uitdagingen vragen om innovatief leiderschap. Met een pilot, proeftuin of lab hebben we veel eerste leerervaringen opgedaan binnen het Rijk. Nu is het tijd de stap te zetten naar structureel inbedden van nieuwe oplossingen en werkvormen. Met een gewenste impact op onze kerntaken en maatschappelijk actuele onderwerpen.

Modellen en aanpak vanuit het bedrijfsleven of buitenland leveren vaak interessante en inspirerende voorbeelden op. Maar hoe vertaal je dit nu naar de eigen organisatie met specifieke aandachtspunten voor jouw mensen, processen en technologische behoefte?

Thema's

Bij deze ABD APP wordt je door Ronald van den Hoogen (Bureau ABD), Diederik van Leeuwen (I-Interim Rijk) en gastsprekers meegenomen in een stappenplan, bestaande uit de volgende onderdelen:

Stap 1 Trends: Welke technologische en maatschappelijke trends komen op ons af? Wat zijn goede bronnen hiervoor? Hoe bepaal je welke ontwikkelingen relevant zijn? En hoe hou je dit bij? Wat speelt er rijksbreed? En hoe sluit je daar op aan?

Stap 2 Impact: Wat is de verwachte impact van de ontwikkelingen die je ziet op jouw organisatie? Wanneer gaat deze plaatsvinden? Welke interactie met jouw dienst of organisatie kun je verwachten?

Stap 3 Typering: Welke soorten innovatie zijn er? Wat zijn aandachtspunten bij de verschillende type innovaties? Wat zijn voorwaarden voor succesvolle toepassing?

Stap 4 Innovation Readiness: In hoeverre is jouw organisatie klaar voor de beoogde innovatie? Welke organisatorische vraagstukken moeten nog opgelost worden om een goede basis te hebben om te gaan innoveren?

Stap 5 Ontwikkelmodel: Welke innovatiemodellen zijn er? Welk model past bij de fase van de innovatie? Welk model toepassen bij welk type vraagstelling? Heb je alle input en voorwaarden op orde voor je plan? Kun je van start met een bestaand model of pas je deze aan?

Stap 6 Implementatie: Uitrol plan. Opzet project organisatie en/of inbedding ‘in de lijn’. Van klein en agile tot groots en meeslepend, passend bij de vraagstelling en mogelijkheden van de organisatie.

Stap 7 Groei: Waar moet de innovatie naartoe groeien? Hoe bereik je een excellente dienstverlening? Hoe laat je de organisatie meebewegen in de richting die je wenst?

Aan het einde van de cyclus sluiten we af met presentaties door de deelnemers zelf die met de opgedane inzichten actief aan de slag zijn gegaan. Voor de deelnemers wordt er tevens een bezoek georganiseerd aan een innovatiebeurs.

Doelgroep

ABD-TMG (S19)
ABD-topmanager (S16-S18)
ABD-manager (S15)

Kosten

ABD APP wordt gefinancierd door Bureau ABD en/of de afzonderlijke departementen. Voor ABD-(top)managers binnen het rijk zijn aan deelname geen persoonlijke kosten verbonden.

Duur en agenda

Iedere module bestaat uit een reeks van vier sessies van vier uur. De sessies zijn van 16 uur (inloop 15.30 uur) tot 20 uur. Na afloop van de module kan je via een maatwerkadvies dieper op individuele leervragen ingaan.

Planning en aanmelding

Planning en inschrijving.

Contact

Heb je vragen? Neem contact op met het programmabureau van ABD APP via postbus.abdapp@minbzk.nl.