Module Opdrachtgeverschap en ICT

Veel ABD'ers worden vroeg of laat opdrachtgever van een IT-programma of –project, of zij dat nu leuk vinden of niet. Bijna alle veranderprocessen moeten tegenwoordig met behulp van IT uitgevoerd worden.

Daar zijn altijd veel partijen bij betrokken: politici, stakeholders, bedrijven, burgers, leveranciers, adviseurs, enz. Zie dat allemaal maar eens in goede banen te leiden. Best lastig als je zelf geen IT-expert bent en je verschillende adviezen krijgt.

Hoe slaag je erin je rol als opdrachtgever op een goede manier in te vullen? Waar moet je op letten, wat zijn ervaringen van collega’s? In de module Opdrachtgeverschap en ICT behandelen we alle fasen waar je als opdrachtgever mee te maken krijgt.

Na afloop van de module ICT heb je inzicht in de verschillende aspecten die bij de invulling van de opdrachtgeversrol binnen de overheid van belang zijn, in de valkuilen die zich daarbij kunnen voordoen, inzicht in de opdrachtgeversrol in verschillende fases van een opdracht en heb je praktische ervaring opgedaan met de uitvoering van de opdrachtgeversrol bij de overheid.

Thema’s

  • opdrachtgeverschap tijdens de start: waar let je op, welke afspraken maak je?;
  • opdrachtgeverschap tijdens de realisatie- en uitvoeringsfase;
  • opdrachtgeverschap tijdens de afrondings- en afsluitingsfase;
  • reflecteren op het eigen handelen: hoe doe jij dat, hoe doe ik dat?

Doelgroep

ABD-TMG (S19)
ABD-topmanager (S16-S18)
ABD-manager (S15)

Kosten

ABD APP wordt gefinancierd door Bureau ABD en/of de afzonderlijke departementen. Voor ABD-(top)managers binnen het rijk zijn aan deelname geen persoonlijke kosten verbonden.

Duur & Agenda

Iedere module bestaat uit een reeks van vier sessies van vier uur. De sessies zijn van 16 uur (inloop 15.30 uur) tot 20 uur. Na afloop van de module kan je via een maatwerkadvies dieper op individuele leervragen ingaan.

Planning & Inschrijving

Planning en inschrijfformulier.

Contact

Heb je vragen? Neem contact op met het programmabureau van ABD APP via postbus.abdapp@minbzk.nl.