Module Rechtsstaat en Bestuur

ABD'ers hebben een bijzondere verantwoordelijkheid: loyaal te zijn aan hun minister en naar beste vermogen bij te dragen aan de verwezenlijking van actuele politieke prioriteiten.

De ministeriële verantwoordelijkheid kan niet bestaan zonder die loyaliteit. Maar maatschappelijke ontwikkelingen dwingen dezelfde bestuurder om ook oog te hebben voor de samenleving en voor het goed functioneren van de rechtsstaat. Wat zijn de fundamenten van onze rechtsstaat en hoe werken die door in de huidige politiek-ambtelijke verhoudingen en in vraagstukken rondom wetgeving en beleid?

Welke kennis heb je als bestuurder nodig van wetgevingsprocessen, grondrechten en vraagstukken rondom delegatie van verantwoordelijkheden? Hoe zit het met de legitimiteit van besluitvormingsprocessen?

Thema’s

  • besturen in een rechtsstaat;
  • politiek-ambtelijke verhoudingen en ministeriële verantwoordelijkheid;
  • zorgvuldige besluitvorming;
  • grondrechten in beleid en uitvoering, in het bijzonder privacy;
  • staatsrechtelijk bestel, recht en wetgeving in de praktijk.

Doelgroep

ABD-TMG (S19)
ABD-Topmanager (S16-S18)
ABD-Manager (S15)

Kosten

ABD APP wordt gefinancierd door Bureau ABD en/of de afzonderlijke departementen. Voor ABD-(top)managers binnen het rijk zijn aan deelname geen persoonlijke kosten verbonden.

Duur & Agenda

Iedere module bestaat uit een reeks van vier sessies van vier uur. De sessies zijn van 16 uur (inloop 15.30 uur) tot 20 uur. Na afloop van de module kan je via een maatwerkadvies dieper op individuele leervragen ingaan.

Planning & Inschrijving

Planning en inschrijfformulier.

Contact

Heb je vragen? Neem contact op met het programmabureau van ABD APP via postbus.abdapp@minbzk.nl.