ABD Intercollegiale Consultatie

Goed leiderschap vereist reflectie. Reflectie op het eigen gedrag en het effect daarvan in de samenwerking, een analyse van de context, keuzes en beslissingen. In de praktijk van alledag is de ruimte voor reflectie en analyse beperkt. Bureau ABD biedt die ruimte door intercollegiale bijeenkomsten te organiseren waarin reflectie samen met collega’s centraal staat. De deelnemers ontwikkelen zich in hun leiderschap door intervisie. Ze houden elkaar een spiegel voor en maken kennis met andere organisatieculturen en werkwijzen.

ABD Intercollegiale Consultatie staat open voor ABD-TMG en ABD-(top)managers bij het Rijk. Tevens zijn topmanagers van de gemeenten, provincies, politie en zelfstandige bestuursorganen welkom.

Thema's

Per bijeenkomst bespreken de deelnemers één á twee ingebrachte issues. Die kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op:

  • verbindend leiderschap;
  • een veranderende context van leiderschap;
  • de omgang tussen politiek en ambtelijk management;
  • de balans tussen ruimte en richting geven;
  • verandermanagement.

Ook kunnen thema’s over persoonlijke groei onderwerp van gezamenlijke reflectie zijn, zoals bijvoorbeeld loopbaanperspectief, samenwerking, integriteit en de balans tussen werk en privé.

Samenstelling groep

In een intakegesprek maakt iedere deelnemer aan ABD-ICC zijn of haar persoonlijke wensen en leerdoelen kenbaar. Daarna stelt Bureau ABD een groep of groepen samen van elk zes deelnemers op overeenkomstig managementniveau. Omdat we bij de samenstelling van de groep streven naar een zo breed mogelijke diversiteit (denk aan beleid, uitvoering, departement en geslacht) kan het even duren voordat je in een groep kunt worden ingedeeld. Iedere groep wordt begeleid door een professionele intervisiebegeleider die de bijeenkomsten faciliteert.

Duur

Elke ICC-bijeenkomst duurt 2 uur. De groepsleden komen gedurende 2 jaar zo’n 12 keer bijeen. Daarna wordt de groep ontbonden en kunnen de deelnemers desgewenst intekenen voor een nieuwe groep.

Kosten

Voor ABD-TMG en ABD-(top)managers zijn aan deelname geen kosten verbonden. Voor overige managers zijn de kosten €1750,- per jaar.

Contact

Catharina Koedijk: catharina.koedijk@minbzk.nl 06 22 36 84 97
Postbus ICC ABD: iccabd@minbzk.nl

Je kunt je direct aanmelden.