ABD Intervisie

Regelmatig starten er nieuwe intervisiegroepen met managers van gelijk niveau uit verschillende departementen. Het zijn kleine groepen die onder professionele begeleiding met elkaar stilstaan bij ieders functioneren in de eigen context.

Binnen deze groep kun je reflecteren op je eigen ontwikkeling en functioneren en spiegel je elkaar. Je deelt je managementdilemma’s met elkaar en leert hiermee over jezelf, maar ook over hoe anderen in hun vak staan.

ABD Intercollegiale Consultatie is voor directeuren en TMG-leden en ABD Intervisie met Managers voor afdelingshoofden en programmamanagers in de schalen 15 en 16.