Deelnemers kijken in de spiegel en maken kennis met andere organisatieculturen en werkwijzen

ABD Intercollegiale Consultatie

Met ABD Intercollegiale Consultatie biedt Bureau ABD voor ABD-TMG en ABD-topmanagers bij het Rijk en voor managers bij de gemeenten, provincies, politie en zelfstandige bestuursorganen een effectieve methode voor professionele en persoonlijke groei. De deelnemers ontwikkelen zich door intervisie. Ze kijken in de spiegel en maken kennis met andere organisatieculturen en werkwijzen.

Thema's

Per bijeenkomst bespreken de deelnemers één á twee ingebrachte issues. Die kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op:

  • verbindend leiderschap;
  • een veranderende context van leiderschap;
  • de omgang tussen politiek en ambtelijk management;
  • verandermanagement.

Ook kunnen thema’s over persoonlijke groei onderwerp van gezamenlijke reflectie zijn, zoals bijvoorbeeld loopbaanperspectief, samenwerking, omgang met (eigen) irritaties, integriteit en de balans tussen werk en privé.

Samenstelling groep

In een intakegesprek maakt iedere deelnemer aan ABD-ICC zijn of haar persoonlijke wensen en leerdoelen kenbaar. Daarna stelt Bureau ABD een groep of groepen samen van elk vijf à zes deelnemers. Omdat de kennismaking met andere organisatieculturen en werkwijzen van essentieel belang is in het concept van ABD-ICC, wordt de nodige tijd genomen voor de samenstelling van een groep. Iedere groep wordt begeleid door een professionele ICC-begeleider die de bijeenkomsten faciliteert.

Duur

Elke ICC-bijeenkomst duurt 2 uur. De groepsleden komen gedurende 2 jaar zo’n 12 keer bijeen. Daarna wordt de groep ontbonden en kunnen de deelnemers desgewenst intekenen voor een nieuwe groep.

Kosten

Voor ABD-TMG en ABD-topmanagers zijn aan deelname geen kosten verbonden.

Contact

Je kunt je direct aanmelden.