ABD Intervisie met Managers

Goed leiderschap vereist reflectie. Reflectie op het eigen gedrag, het effect in de samenwerking, de analyse van de context, keuzes en beslissingen. In de praktijk van alledag is de ruimte voor reflectie en analyse beperkt. Bureau ABD biedt die ruimte door intercollegiale bijeenkomsten te organiseren waarin reflectie centraal staat.

Intervisie ondersteunt de ABD-managers in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Zij houden zichzelf en elkaar een spiegel voor. Het zelfinzicht en het sturend vermogen in de context van hun leiderschap worden zo vergroot.  De deelnemers kijken in de spiegel en maken kennis met andere organisatieculturen en werkwijzen.

Doelgroep

ABD Intervisie met Managers (IMM) staat open voor ABD-managers en programmamanagers, allen vanaf schaal 15. Tevens zijn topmanagers van de gemeenten, provincies, politie en zelfstandige bestuursorganen welkom.

Thema's

Per bijeenkomst bespreken de deelnemers één á twee ingebrachte issues. Die kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op:

  • verbindend leiderschap;
  • een veranderende context van leiderschap;
  • de balans tussen ruimte en richting geven
  • verandermanagement.

Ook kunnen thema’s over persoonlijke groei onderwerp van gezamenlijke reflectie zijn, zoals bijvoorbeeld loopbaanperspectief, samenwerking,  integriteit en de balans tussen werk en privé.

Samenstelling groep

Bureau ABD stelt interdepartementale groepen samen van elk vijf à zes deelnemers. Dit gebeurt op basis van intakegesprekken, maar het kan ook op basis van de cv’s en de motivatie van deelnemers gebeuren. In het aanmeldingsformulier onderaan deze pagina kun je je voorkeur aangeven. Omdat bij de samenstelling van de groep wordt gestreefd naar een zo breed mogelijke diversiteit, kan het even duren voordat je in een groep kunt worden ingedeeld. Iedere groep wordt begeleid door een professionele intervisiebegeleider die de bijeenkomsten faciliteert.

Duur

Elke intervisiebijeenkomst duurt 2 uur. De groepsleden komen gedurende 2 jaar zo’n 12 keer bijeen. Daarna wordt de groep ontbonden en kunnen de deelnemers desgewenst intekenen voor een nieuwe groep.

Kosten

Voor ABD-(top)managers binnen het rijk zijn aan deelname geen kosten verbonden. Voor overige managers zijn de kosten €1750,- per jaar.

Contact

Voor meer informatie: Catharina Koedijk
catharina.koedijk@minbzk.nl
tel. 06 22 36 84 97

Je kunt je direct aanmelden.