ABD LaB - Versterk je Leiderschap

ABD LaB helpt je een stap zetten in je functie/opdracht door je persoonlijk leiderschap te versterken. In ABD LaB ga je aan de slag met vraagstukken die je tegen komt in je werkcontext.

Samen met vijf collega’s vorm je een LaB-leergroep waarin volop en veilig geëxperimenteerd en gereflecteerd kan worden op de dilemma’s die jij in je dagelijks werk ervaart. Naast leren met elkaar, leer je vooral ook in je eigen werkomgeving. Ook hier ondersteunt ABD LaB bij.

ABD LaB is een programma op maat. Samen met de anderen in je LaB-leergroep ga je een leertraject aan van één jaar. De invulling van het programma bepalen jullie grotendeels zelf. Gezamenlijk ontwikkelen jullie een leeragenda die vanuit Bureau ABD ondersteund en gefaciliteerd wordt. Op deze manier zijn de thema’s voor jou altijd urgent en relevant.

Thema’s waaraan gewerkt wordt in ABD LaB zijn onder meer je boegbeeldrol, sturen en beïnvloeden, effectiever communiceren, positioneren, vitaliteit en (werk)druk.

Doelgroep

ABD LaB is voor topmanagers (directeuren) vanaf schaal 16.

Wanneer is ABD LaB voor jou geschikt?

  • Als de functie van topmanager bij je past en je momenteel geen loopbaanvraag hebt.
  • Als je het idee hebt dat je nog beter kunt worden in je werk.
  • Als je voldoende tijd, energie en commitment hebt om het komende jaar in je eigen ontwikkeling te investeren.
  • Als je met en van elkaar wil leren in een kleine groep.

Doel is dat jij raad weet met de dilemma’s, vraagstukken en ontwikkelingen die je in je werk ontmoet. Groeien in je opdracht staat centraal! De focus ligt op persoonlijke leiderschaps-ontwikkeling. Er wordt veel gebruik gemaakt van jouw casuïstiek en je werk is ook je leeromgeving.

Kosten

De kosten voor deelname aan ABD LaB worden voor het collectieve deel van het programma gedragen door Bureau Algemene Bestuursdienst. De kosten voor deelname aan het individuele deel van ABD LaB (bijvoorbeeld coaching) worden gedragen door het eigen ministerie. Dit deel is persoonlijk maatwerk en wordt altijd in overleg met de deelnemer en/of diens leidinggevende ingezet.

Duur en agenda

ABD LaB bestaat uit deelname aan:

  • een development center (in totaal vier dagdelen)
  • 4 - 5 reflectiesessies (5 dagdelen)
  • aanvullende trainingen (zoals boegbeeld) of coaching.(facultatief)

ABD LaB kent een doorlooptijd van maximaal één jaar. Samen met jou stemmen wij de data af met je agenda.

In totaal kost deelname aan ABD LaB je 6 – 9 dagen, verspreid over het jaar. Voor zowel inhoud als tijdsbelasting zit je zelf aan het stuur.

Contact en inschrijven

In 2020 starten in maart, april en mei nieuwe ABD LaB-groepen. Mocht je interesse hebben in deelname, dan kun je je aanmelden voor een intakegesprek. Neem contact op met ABDleiderschap@minbzk.nl.