ABD Leiderschap aan Bod (ABD LaB)

In je werk krijg je als ABD-topmanager dagelijks te maken met de snel veranderende, onzekere, complexe en pluriforme werkelijkheid waar we in leven.

De vraagstukken waar je mee handelt zijn vaak taai en veeleisend, de problematiek is grensoverschrijdend en bijna per definitie multidisciplinair. Dit vraagt om ander leiderschap. Als publiek leider verwachten we dat je over de kernkwaliteiten samenwerken, integriteit en reflectie beschikt. In ons (nieuwe) aanbod voor directeuren ABD LaB kun je je verder ontwikkelen op deze kernkwaliteiten.