Reflectie op Complexiteit: casuïstiek gezocht

Bureau ABD zoekt casuïstiek voor de reeks Reflectie op Complexiteit. Heb jij als ABD'er een complex dossier onder je hoede? Neem dan contact met ons op.

In het voorjaar van 2019 startte een reeks bijeenkomsten onder de naam Reflectie op Complexiteit. Bij iedere bijeenkomst bracht een ABD'er een eigen complexe casus in, waar de andere deelnemers en een externe deskundige vervolgens op reflecteerden.

Tijdens de eerste drie bijeenkomsten stonden de asielketen, energietransitie en klimaatakkoord en de 4e industriële revolutie en het openbaar bestuur centraal.

De opzet van deze korte bijeenkomsten met mogelijkheid tot reflectie, verdieping en onderlinge uitwisseling bleek in een grote behoefte te voorzien. Daarom willen we deze vorm voortzetten met complexe onderwerpen die er toe doen. De initiatiefnemer, dossierhouder van een complex onderwerp, bereidt de bijeenkomst in overleg met Bureau ABD voor. Wij zorgen voor een locatie, een licht diner en een uitnodiging naar de ABD-doelgroep.

Heb jij ook een complex dossier onder je hoede, waarop je met andere ABD'ers zou willen reflecteren? Of wil je de lessons learned delen? Neem dan contact op met charlotte.staats@minbzk.nl of catharina.koedijk@minbzk.nl.