ABD Pro

ABD Pro: Professioneel aanbod voor jouw professionele ontwikkeling.

Bureau ABD start in het najaar van 2019 met de eerste twee kennismiddagen op het gebied van organisatie- en verandermanagement. ABD Pro bestaat uit een plenair deel en een verdieping naar keuze.

In 2020 volgt meer aanbod op andere onderwerpen.

Doelgroep

ABD-managers schaal 15

Duur & agenda

ABD Pro bestaat in 2019 uit twee kennismiddagen die Bureau ABD in samenwerking met SIOO verzorgt,:

Na deze twee kennismiddagen bieden we je verschillende vervolgmogelijkheden naar keuze*. Je kunt je inschrijven voor intervisiebijeenkomsten, een verdiepingssessie of een training systemisch sturen en beïnvloeden.

  • Tijdens drie bijeenkomsten brengen jij en je collega-managers jullie casussen in, zodat jullie, vanuit jullie eigen expertise, elkaar kunnen helpen reflecteren op je eigen rol als leidinggevende in veranderprocessen/opgaven. Een deskundige begeleider verbindt de kennis van de plenaire sessies met jullie inzichten.
  • In twee verdiepingssessies werk je, onder begeleiding van een expert, met een kleine groep aan een veranderopgave en verdiep je vanuit theoretische modellen.
  • Bij de training systemisch sturen ga je twee dagen (verspreid over ongeveer drie weken) in op de analysetools. Om systemisch te kunnen sturen en beïnvloeden en de vaardigheden om het moment om tafel de juiste interventies te doen.

Kosten

ABD Pro wordt gefinancierd door Bureau ABD en/of de afzonderlijke departementen. Voor ABD-managers binnen het rijk zijn aan deelname geen persoonlijke kosten verbonden.

Contact & inschrijven

Heb je vragen? Neem contact op het programmabureau van ABD Pro via abdmasterclass@minbzk.nl

Je kunt je direct aanmelden.

*alleen voor deelnemers aan de kennismiddagen.

Met dit eerste opleidingsaanbod van ABD Pro doet Bureau ABD ervaring op om in de toekomst alle doelgroepen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Voor de verschillende vervolgsessies is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Plaatsing is op volgorde van binnenkomst.