ABD-Symposium

Het jaarlijkse ABD-Symposium heeft dit jaar als thema ‘Robotisering – topambtenaar in een wereld vol bots, automatisering en kunstmatige intelligentie’.

We delen actuele kennis over de vraagstukken die robotisering met zich meebrengt, zowel voor de maatschappij als voor de Rijksdienst: wat betekent robotisering voor jouw werk? Hoe verandert het de arbeidsmarkt en de sociale cohesie? Na digitalisering in de rechtspraak ook robots in de rechtszaal? Welke data is nodig om robots de juiste beslissingen te laten nemen? Hoe zorgen we dat ons Internet of Things ook veilig blijft? Welke rol speelt de overheid precies? En in hoeverre is de ABD-manager nog ‘in control’? Ook dit jaar is het symposium weer ontwikkeld en voorbereid met inbreng van je collega-ABD’ers.

Onze hoofdspreker is Bernard ter Haar, directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij geeft een inleiding over het onderwerp en gaat in op de gevolgen die robotisering heeft voor alle departementen. Hij waarschuwt voor onderschatting van robotisering, maar benadrukt ook de kansen die deze ontwikkeling biedt. Ook komen aandachtspunten voor bestuurders bij de overheid aan de orde, waarna er ruimte is voor vragen uit de zaal.

Ga in discussie over een actuele casus, zoals robotarbeid, leren omgaan met robots, inspectierobot of robotinspecteur, robots en cybersecurity, en praat mee vanuit uw vakmanschap.

Dagvoorzitter en hoofdsprekers

De dagvoorzitter is prof.mr. dr. S.(Stavros) Zouridis. Hij is hoogleraar aan de 'Tilburg Law School, Department of Politics and Public Administration'. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan waaronder ook 'Tussen bestuurlijke naÏviteit en informatieveiligheidsutopie' in de Taskforce Bestuur & Informatieveiligheid voor de Rijksoverheid.

Spreker dr. B. (Bernard) ter Haar is directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie bij SZW. Hij is econoom en heeft eerder lezingen gehouden over het onderwerp Robotisering en heeft een geheel eigen kijk op dit onderwerp vanuit zijn vakgebied. Lees alvast zijn zienswijze op het thema.

Spreker prof. dr. M.J. (Jeroen) van den Hoven is hoogleraar Ethiek en Technologie aan de TU Delft. Deze invalshoek in combinatie met de presentatie van de eerste hoofdspreker geeft 'food for thoughts'. Hij is tevens schrijver van het boek 'Ethics and Information technology' en won o.a. de World Technology Award for Ethics.

Workshops

Aansluitend kunt u kiezen uit diverse workshops, grotendeels gegeven door collega ABD’ers:

  • Robotarbeid: Wat vraagt robotisering om in de arbeidsmarkt van de toekomst werkgelegenheid hand in hand te laten gaan met sociale zekerheid en een goed loon?
  • Hoe haalt het MBO de toekomst in huis? 9% van de huidige beroepen zal verdwijnen door Robotisering. Maar er ontstaan ook kansen, en nieuwe beroepen. Hoe bereidt het beroepsonderwijs zich daar op voor?
  • ‘Foute’ data: zie jij meer dan de robot? Data bieden meerwaarde maar alleen als de gegevenskwaliteit op orde is. Ontdek in deze interactieve workshop hoe UWV met slimme algoritmen anomalieën in grote datasets opspoort.
  • Defensiedrones: De krijgsmacht, en ook andere overheden, gebruikt al langer drones, “onbemande systemen”. Maar hoe houden we autonome wapensystemen onder betekenisvolle menselijke controle?
  • De rechter van de toekomst, de toekomst van de rechter. Rechters - van vlees en bloed - behandelen jaarlijks meer dan anderhalf miljoen rechtszaken. Kan de technologie helpen om ons werk voor de samenleving effectiever te maken?

Verder zijn er workshops over de cybersecurity van robots, inspectie & robots, en de robotchirurg, en na de workshops volgt een plenaire paneldiscussie, met een inleiding van Jelle van Haaster, Jonge ambtenaar van het Jaar.

We sluiten de dag af met een netwerkborrel. Alle tijd om de dag te bespreken, nieuwe collega’s te ontmoeten, bij te praten met oude collega’s of om te netwerken.

Aanmelden

Het symposium vindt plaats van 12.30 tot 19.00 uur.

U kunt zich direct aanmelden via het inschrijfformulier

Let op: dit symposium is nog voor oorspronkelijke ABD’ers; voor nieuwe ABD’ers wordt rond de zomer een speciale bijeenkomst gehouden.